Δευτέρα   : 10 πμ - 3.00 μμ

Τρίτη      : 10 πμ - 9.00 μμ

Τετάρτη    : 10 πμ - 3.00 μμ

Πέμπτη       : 10 πμ - 9.00 μμ

Παρασκευή  : 10 πμ - 9.00 μμ

Σαββάτο    : 10 πμ - 3.30 μμ