Δευτέρα   : 10 πμ - 3.00 μμ

Τρίτη      : 10 πμ - 9.00 μμ  - μεσημβρινή διακοπή 14:30 - 17:00 τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Τετάρτη    : 10 πμ - 3.00 μμ

Πέμπτη       : 10 πμ - 9.00 μμ - μεσημβρινή διακοπή 14:30 - 17:00 τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Παρασκευή  : 10 πμ - 9.00 μμ - μεσημβρινή διακοπή 14:30 - 17:00 τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Σαββάτο    : 10 πμ - 3.30 μμ